Joustava eläkemaksu mahdollistaa paremman vanhuudenturvan

Yrittäjien YEL-vakuutukset kuntoon

Yrittäjien lakisääteinen eläkemaksu alkaa joustaa ensi vuoden alusta. Yrittäjä voi maksaa vakuutusmaksua hyvinä vuosina enemmän kuin vahvistettu työtulo edellyttää. Huonompina vuosina maksua voi vastaavasti alentaa.Joustava eläkemaksu antaa yrittäjälle mahdollisuuden korjata vakuutusmaksuaan kalenterivuosittain paremmin todellista työtuloa vastaavaksi. Uusi järjestely kannustaa yrittäjää kartuttamaan eläkettään, joka eläkeyhtiöiden mukaan monilla yrittäjillä Suomessa jää aikanaan liian pieneksi. Joustamaton järjestelmä ei ole mukautunut yrittäjän talouden vaihteluihin. Yrittäjät ovat usein määritelleet eläkkeen perusteena olevan työtulon liian pieneksi, koska ovat pelänneet, etteivät huonoina vuosina suoriudu maksuista.

– Kun on pitkään ollut yrittäjänä, tulotaso on voinut nousta paljon siitä, miksi yrittäjä sen arvioi toimintaa aloitellessaan, kehityspäällikkö Kari Björklöv Suomen Yrittäjistä sanoo. – Jouston käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on kuitenkin aina henkilökohtainen ratkaisu. Vaikka lakisääteinen eläketurva uudistuksen myötä lähestyy vapaaehtoista eläketurvaa, se ei kuitenkaan vähennä vapaaehtoisen eläkemaksun merkitystä, Björklöv sanoo ja kehottaa jatkossakin käyttämään molempia.Myös Eläke-Fennian yhteyspäällikkö Mauno Hietikko pitää YEL-työtulon suurimpana ongelmana työtulon oikeaa mitoittamista.

– Yrittäjän pitää ottaa eläkevakuutus kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta, jolloin yrittäjällä ei ole vielä selkeää kuvaa tulojensa määrästä tai maksukyvystä. Yrittäjän olisi jo alkuvaiheessa kyettävä ennustamaan ja arvioimaan tulojensa määrä.

Jouston avulla yrittäjän on helppo sopeuttaa eläketurvaansa yrittäjyyteen liittyvät taloudelliset riskit.

– Esimerkiksi tilinpäätöksen valmistuttua yrittäjä voi siirtää osan yrityksen hyvästä tuloksesta oman eläketurvansa parantamiseen, yhteyspäällikkö Hietikko kertoo. – Lisämaksut parantavat aina eläketurvan tasoa ja niistä saa täyden hyödyn heti eläkkeen alkaessa eikä vasta vanhuuseläkeiässä.


Muutoksilla vaikutuksia muihin etuihin


YEL-vakuutuksen korotus tai madallus ei täysimääräisesti vaikuta yrittäjän muihin etuihin. YEL-perustulo on edelleen työttömyys- ja sairauspäivärahan ensisijaisena perusteena.

– Alennukset ja korotukset kuitenkin vaikuttavat jonkin verran sosiaalietuuksiin, ja yrittäjän on syytä selvittää muutoksen vaikutus, Björklöv sanoo.

Joustolle on asetettu joitakin rajoituksia. Korotetun maksun on oltava vähintään kymmenen prosenttia pysyvää maksua suurempi, mutta enintään pysyvän maksun suuruinen. Alennus saa olla 10–20 prosenttia vakituisesta maksusta. Lisäksi jouston vähimmäis- ja enimmäismäärää rajaavat myös YEL:n piiriin kuulumisen alaraja, joka vuonna 2004 on 5 504,14 euroa ja laissa säädetty YEL -työtulon yläraja, jonka suuruus vuonna 2004 on 91 820,40 euroa.

Björklövin mukaan yrittäjien todellinen kiinnostus joustoon selviää vasta seuraavan vuoden lopulla, kun yritysten tilikausi päättyy.

– Vakuutusmaksun alennusta miettivät yrittäjät ottavat luultavasti ennemmin yhteyttä. Korotuksia harkitsevat selvittävät ensin yrityksen taloudellisen tilan ja odottavat tilikauden loppuun, Björklöv arvioi.

Kristiina Lindberg

Julkaistu 09/2004        
Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Viikon luetuimmat uutiset

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa